April 8, 2019

מדוע  תוקפים אפרוחים צהובים אפרוחים שחורים ואיך זה קשור לקבוצת סיכון לפגיעה ברשת, שאולי ילדכם מהווה חלק ממנה? אסף וול שוחח עם הד"ר עמית פכלר על ילדים בקבוצות סיכון, ועל הסכנות החדשות -  ישנות המאיימות על דור העתיד

אני מנצל את העובדה שיש לי זמן איכות עם ד"ר לפסיכולוגיה קלינית ומשתף אותו בסיפור שה...

עם יד על הלב, לרובנו אין סיכוי להבין באינטרנט כמו ילדינו, אבל זה לא מונע מאיתנו למלא את תפקידנו ההורי. הסיור האינטרנטי הוא כלי עוצמתי לייצר נוכחות הורית ברשת.

Please reload

Please reload

Please reload