August 8, 2019

מה קורה לגבולות בקיץ בימים שבהם ניראה שהאיזון בבית מתערער... בימים שבהם הכללים מקבלים "מקום" קצת אחר?

אז בגדול... הגבולות נשארים! השינוי הוא במיקום שלהם.

כיצד זה מתבטא:

אין ויכוח לגבי הצורך בשעות שינה. השאלה היא שעות ההליכה לישון וההשכמה.

אין ויכוח  בעניין הגבלת שעות המסך. השאלה היא התדירות ואורך השעות.

...

Please reload

Please reload

Please reload