August 4, 2019

נהוג לשמוע הורים שמתייחסים לחופש הגדול כ'עונש'. השיח הנפוץ סובב סביב כמה קשה לבלות עם הילדים כל כך הרבה שעות, כמה קשה ומתיש להעסיק אותם, מתי זה ייגמר ולאן ניתן לשלוח אותם כדי שיהיו קצת פחות בבית  עם ההורים.

הקושי של ההורים בתקופה זו מוכר לי וברור לי , מהרבה בחינות זה באמת לא קל....

Please reload

Please reload

Please reload